Kamulaştırmasız El Atmada Uzlaşma

T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ
  2. 2015/20546
  3. 2016/9809
  4. 12.5.2016
  • KAMULAŞTIRMASIZ EL ATILAN TAŞINMAZ BEDELİNİN TAHSİLİ İSTEMİ ( Bekletici Mesele – Davaya Konu Taşınmazlara 4.11.1983 Tarihinden Sonra Fiilen El  Atmış Olması Sebebiyle  Uzlaşma Prosödürünün İşletilmesi Dava Şartı Niteliğinde Bulunmadığı – Davalı İdarece Tespit Tescil Davası Açılmış İse Bekletici Mesele Yapılacağı )
  • PİLON YERİ BEDELİ İLE İRTİFAK HAKKI KARŞILIĞININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Kamulaştırmasız El Atma – Davalı İdarece Tespit Tescil Davası Açılmamış İse Davaya Konu Taşınmazlara Kamulaştırmasız Olarak Fiilen El Atılmış Olduğundan Taşınmazların Yenileme Çalışmaları Sonucu Oluşan Tapu Kayıtları Getirtilip İşin Esasına Girileceği )
  • BEKLETİCİ MESELE ( Davaya Konu Taşınmazlara 4.11.1983 Tarihinden Sonra Fiilen El Atmış Olması Sebebiyle Uzlaşma Prosödürünün İşletilmesi Dava Şartı Niteliğinde Bulunmadığı – Davalı İdarece Tespit Tescil Davası Açılmış İse İşbu Dava Yönünden Bekletici Mesele Yapılacağı/Kamulaştırması El Atılan Taşınmaz Bedelinin Tahsili İstemi )

2942/m. 25,geç.6

ÖZET : Dava; kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazların, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir. Davaya konu taşınmazlara 4.11.1983 tarihinden sonra fiilen elatmış olması sebebiyle uzlaşma prosödürünün işletilmesi dava şartı niteliğinde bulunmadığından, davalı idarece tespit tescil davası açılmış ise işbu dava yönünden tespit tescil davasının bekletici mesele yapılıp sonucuna göre, davalı idarece tespit tescil davası açılmamış ise davaya konu taşınmazlara kamulaştırmasız olarak fiilen elatılmış olduğundan, taşınmazların yenileme çalışmaları sonucu oluşan tapu kayıtları getirtilip, işin esasına girilerek sonucuna karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Davanın reddine dair verilen yukarda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay’ca incelenmesi, davacı tarafından verilen dilekçeyle istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Dava, kamulaştırılan taşınmaz bedelinin arttırılması istemiyle açılmıştır.

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir