FAMILY LAW AND INTERNATIONAL FAMILY LAW

Özsoy Law & Consultancy Bureau

FAMILY LAW AND INTERNATIONAL FAMILY LAW

Özsoy Hukuk Bürosu yerli ve yabancı müvekkillerine aile hukukundan kaynaklanan tüm konularda hukuki destek sağlamaktadır. Büromuz boşanma, mal rejiminden doğan uyuşmazlıkların çözümü, velayet, şahsi ilişki tesisi, nafaka ve benzeri davalara ilişkin tanıma ve tenfiz işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda alanında uzman arkadaşlarımız tarafından hizmet verilmektedir.