PRESS AND MEDIA LAW

Özsoy Law & Consultancy Bureau

PRESS AND MEDIA LAW

Özsoy Hukuk Bürosu yazılı basın, özel medya organları aracılığıyla gerçekleştirilen faaliyetlerinin hukuki denetimini yapmakta bununla birlikte lisans sözleşmeleri, sponsorluk sözleşmesi, reklam sözleşmeleri, yapım sözleşmeleri ve oyunculuk sözleşmeleri gibi bir çok sözleşmenin oluşumu ve revizesi aşamasında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Bununla birlikte sözleşme ihlallerinden doğan ihtilaflarda ve yazılı/görsel yayınlar yoluyla yapılan ihlaller hakkında gerek özel hukuk gerekse ceza hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde müvekkillerine dava takibi ve danışmanlık hususlarında destek sağlamaktadır.